محکم سازی سنگ نما با پیچ و رولپلاک گالوانیزه

  • پنجشنبه 3 آبان 1397
  • 410 نفر

محکم سازی سنگ نما تعمیر نمای سنگی ساختمان

محکم سازی سنگ نما با پیچ و رولپلاک گالوانیزه

  • نوع کیفیت و رنگ سنگ نمای ساختمان
  • رگه های سنگ وجنس سنگ 
  • اندازه سنگ و چگونگی سنگ نما 
  • اندازه زدن سنگ نما سنگ 
  • اجرای سنگ نما و نوع مصالح مصرفی .
  • ساختار و جنس دیواری که سنگ بر روی آن قرار گرفته .

 بررسی موارد فوق ( قبل از شروع پروسه محکم سازی سنگ نمای ساختمان ) و استفاده از ابزار و محصولات مربوطه و مناسب و انجام بوسیله پرسنل مجرب و ماهر ،موثر خواهد بود .

در غیر اینصورت با وارد کردن تنش های غیر مجاز ( بوسیله هیلتی و … ) به نمای سنگی باعث آسیب مضاعف به سنگ ها و دیوار و در نهایت سقوط سنگ خواهد شد .

 پیچ و رولپلاک نما ، انواع پیچ و رول پلاک ،پیچ و رولپلاک ساختمان با طناب ،پیچ و رولپلاک سنگ با طناب ، پیچ و رولپلاک با طناب ،پیچ و رول پلاک نمای 
موارد مهم در مورد
1-از دریل(هیلتی) مناسب و قوی و مته چهار شیار 2 الماسه با کیفیت استفاده کردن
2-سوراخ کاری حداکثر 5 میلیمترمته 8
3-بکارگیری پیچ گالوانیزه با طول 5 سانتی متری درجه 1  و و از بهترین نوع رولپلاک . پیچ و رولپلاک نما با طناب
4-پر کردن پیچ با بتونه همرنگ سنگ .

نصب سنگ های افتاده  و پیچ و رول پلاک سنگ نما (نصب سنگ نما بدون داربست)

 

  انواع پیچ و رول پلاک ،پیچ و رولپلاک ساختمان با طناب ،پیچ و رولپلاک سنگ با طناب ، پیچ و رولپلاک با طناب ،پیچ و رول پلاک نمای